Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ελληνικό: Αναστέλλεται ο διαγωνισμός για το καζίνο λέει η Hard Rock με ανακοίνωσή της

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η Hard Rock International, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ανέστειλε την πρόοδο του διαγωνισμού για το καζίνο του Ελληνικού, ύστερα από την προσφυγή της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

“Με σημερινή Απόφασή της η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αναστέλλει την πρόοδο του διεθνή πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατόπιν της Προσφυγής της Hard Rock International και σχετικού αιτήματος”.

“Η Επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ, έκρινε ότι ‘η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης’. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική Απόφασή της επί της Προσφυγής, ‘…..διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης….’. Η αιτιολογία της εκδοθείσας Απόφασης αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της Προσφυγής της Hard Rock International”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναμενόμενη η διακοπή της διαδικασίας
Η διακοπή της διαδικασίας του διαγωνισμού, είναι μια τυπική εξέλιξη καθώς αυτός δεν μπορεί να προχωρήσει κατά την διάρκεια προσφυγής.

Η ΕΑΠΠ θα εξετάσει τις αιτιάσεις της Hard Rock International και αν κρίνει πως αυτές έχουν υπαρκτό υπόβαθρο, τότε και μόνο τότε θα προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις της και μάλιστα με ανακοίνωση που θα προέρχεται από την ίδια και όχι από μια εκ των δύο εταιριών που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου